Vi garanterer at bilen din har samme sikkerhetsnivå etter skaden!

Tenk på at hvis bilen ikke blir reparert på riktig måte, er den kanskje ikke like sikker som før reparasjonen. I dagens biler finnes en sammensetning med forskjellige metaller og sammenføyningsmetoder som gjør at bilen din er trygg i en kollisjon.

For å sikre at bilen er like sikker etter reparasjon, gjør vi følgende: